...et felles forum hvor vi kan møtes , utveksle erfaringer eller få informasjon. ..

CI-utvalget i HLF 2009-2012

Leder
Styremedlem
 • Hilde Jannecke Hellestvedt
 • 5055 Bergen
 • Mobil: 911 59 729
 • Send E-post
Styremedlem
 • Åsun Øien Josefsen
 • 9700 Lakselv
 • Mobil: 476 55 384
 • Send E-post
Varamedlem
 • Berit Gallefoss Denstad
 • 2618 Lillehammer
 • Mobil: 934 31 364
 • Send E-post