...et felles forum hvor vi kan møtes , utveksle erfaringer eller få informasjon. ..


Klikk her og fyll ut selvevalueringsskjemaet og se om du er egnet. (word)

HLF har cirka 500 likemenn som hjelper andre hørselshemmede som er i samme situasjon som dem selv.

HLFs likemannstilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet.

HLFs likemenn skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som:
- en god samtalepartner
- motivasjon til å bruke aktuelle hjelpemidler
- informasjon
- råd og veiledning

HLFs likemenn har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likemannsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for.
En likemann skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likemann.

Likemannsarbeidet er frivillig og den enkelte likemann kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likemannstjenester.

HLF's aktivitetsplan for 2010